Thành viên

Giám Đốc: Trần Quang Hoàng

Điện thoại: 0934.095.079


Admin - Sale Makerting: Hoàng Mộng Bích Ngọc

 Điện thoại: 091.478.0070 - 082.5052.079

 

Sale kiêm tài xế công ty: Nguyễn Văn Hiệp

Điện thoại: 0963.599.345