Tổng Quan Về Xã Bình Sơn

Bình Sơn là một  thuộc huyện Long Thànhtỉnh Đồng NaiViệt Nam.

Đây là nơi tọa lạc của sân bay Quốc tế Long Thành đang được triển khai xây dựng.

Xã Bình Sơn nằm ở phía đông huyện Long Thành, có vị trí địa lý:

Xã Bình Sơn có diện tích 74,21 km², dân số năm 2018 là 23.427 người, mật độ dân số đạt 316 người/km².

Năm 2018, xã Bình Sơn có diện tích 45,31 km², dân số là 13.057 người, mật độ dân số đạt 288 người/km².

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14.

Theo đó:

  • Điều chỉnh 1,58 km² diện tích tự nhiên và 229 người của xã Bàu Cạn, 5,08 km² diện tích tự nhiên và 2.790 người của xã Cẩm Đường, 6,60 km² diện tích tự nhiên và 700 người của xã Long An, 3,17 km² diện tích tự nhiên và 1.125 người của xã Long Phước, 13,59 km² diện tích tự nhiên và 5.816 người của xã Suối Trầu về xã Bình Sơn
  • Điều chỉnh 1,12 km² diện tích tự nhiên và 290 người của xã Bình Sơn về xã Cẩm Đường.

Sau khi điều chỉnh, xã Bình Sơn có 74,21 km² diện tích tự nhiên và 23.427 người.

Các tin khác