Hướng dẫn

Tổng Quan Về Xã Sông Nhạn

Sông Nhạn là một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Xã Sông Nhạn có diện tích 47,84 km², dân số năm 2014 là 9.181 người,[2] mật độ dân số đạt 188 người/km². Xã Sông Nhạn từng là một trong những xã khó...

Tổng Quan Về Xã Xuân Quế

Xuân Quế là một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Theo đề xuất của địa phương, UBND tỉnh đã chấp thuận đưa quy hoạch Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Xuân Quế (xã Xuân Quế - huyện Cẩm Mỹ) vào danh...

Tổng Quan Về Xã Long Giao

CẨM MỸ DỒN SỨC CHO LONG GIAO LÊN THỊ TRẤN. Long Giao là một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Xã hiện là huyện lỵ tạm thời của huyện Cẩm Mỹ. Xã Long Giao có diện tích 33,78 km², dân số năm 2014 là 7.131...

Tổng Quan Về Huyện Cẩm Mỹ

Huyện Cẩm Mỹ được thành lập theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP, ngày 21/08/2003 của Chính phủ, trên cơ sở sát nhập 07 xã của huyện Long Khánh cũ và 6 xã của huyện Xuân Lộc, đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004. Diện tích tự...