Hướng dẫn

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Đồng Nai

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai có các Chi nhánh trực thuộc đặt tại địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, là đơn vị sự nghiệp công lập có các...

Lịch sử hành chính Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam[1], có diện tích tự nhiên là 5.907,2 km². Đồng Nai có tọa độ từ 10o30’03B đến 11o34’57’’B và từ 106o45’30Đ đến 107o35’00"Đ, có vị trí địa lý: Phía đông...